Přihlášení

 Historie srubu

Milíkovský srub si v letech 1937 - 1939 nechala postavit ve vlastním lese rodina Črvrtníků, aby nejmladší členové této rodiny měli kam jezdit na rekreaci. Srub byl dostavěn na počátku druhé světové války a vzhledem k tomu, že se pro vojenské účely nehodil, nebyl zabaven nacisty a zůstal rodině v užívání. Hůře bylo po nástupu komunismu - v roce 1950 byl srub znárodněn i s okolním lesem a roku 1958 jej začal využívat Československý svaz mládeže. Rodině Čtvrtníků byl srub vrácen v restituci roku 1992, avšak v té době již byl značně zchátralý, měl poškozenou střechu. Do roku 2002 nebyl obýván, nepočítáme-li bezdomovce a myši. V roce 2002 byl srub pronajat skautskému středisku pod podmínkou, že jej skauti opraví a zajistí jeho využití pro pobyty dětí.

Již zmíněný rod Čtvrtníků má své kořeny ve Švédsku: v průběhu švédských válek se oficír Cherchason s několika věrnými uchýlil na Moravu a do vlasti se už nevrátil. Postupem času se Cherchasonovo jméno zkomolilo do podoby "Čtvrtník".

Jako první z tohoto rodu se usídlil na Šumavě tkadlec Hynek z Peckova - na přelomu 18. a 19. století. Tkadlec Hynek měl sedm dětí, které se dožily dospělého věku. Nejstarší syn Josífek, u kterého se objevily sklony k obchodování, dostal jako čtrnáctiletý od matky česnek za dva zlaté a byl s ním poslán do světa, aby kupoval, prodával, vyměňoval… Po roce se vrátil domů s výdělkem. Za tyto peníze mu maminka koupila káru, koníka a galanterní zboží, a tak mohl Josífek jezdit s károu a obchodovat s textilem. Ve dvaceti sedmi letech se oženil a založil hospodářství a obchod ve Vacově.

Na konci 19. století již byli Čtvrtníci váženou rodinou. Jeden z jejích členů, vacovský konšel, založil ve Vacově hasičskou zbrojnici a kampeličku. Jiný člen rodiny přispěl velkou částkou peněz na stavbu vacovského kostela.

Do roku 1950 se Čtvrtníci stali významnými obchodníky s textilem. V roce 1950 byl však jejich majetek komunisty zkonfiskován a členové rodiny zavřeni jako političtí vězni. Propuštěni byli až při amnestii prezidenta A. Zápotockého a poté skoro všichni emigrovali. Po roce 1989 se část rodiny vrátila a žije v domě ve Vacově.